PRÍPRAVA NA MOBILITU

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
Vycestovať na štyri týždne „do cudzieho sveta“ si vyžaduje aj dávku odvahy, a aby to bolo pre účastníkov jednoduchšie, aj dôkladnú prípravu. Špeciálnu jazykovú prípravu v komunikačnom jazyku odbornej stáže – angličtine, majú žiaci zabezpečenú prostredníctvom Online Linguistic Support (OLS) – online jazykovej podpore, ktorá je poskytnutá zdarma všetkým účastníkom mobility z grantového programu Erasmus plus. OLS umožňuje testovanie jazykových zručností účastníkov pred a po ukončení mobility a absolvovať účastníkom on-line jazykový kurz.

Ďalšia príprava spočíva v odbornej príprave z odborných ekonomických predmetov a predmetov v oblasti sociálnej práce; kultúrnej príprave - poznanie hostiteľských krajín so zameraním na cieľový región - hospodárstvo, podnikateľské prostredie, sociálna oblasť, história, kultúra, turistické zaujímavosti; psychologickej príprave – zameranej na rozvoj kooperatívnych zručností, zvládanie záťažových a stresových situácií v zahraničí.

Dôležitou súčasťou je organizačná príprava, ktorej sa okrem účastníkov stáže zúčastnili aj ich zákonní zástupcovia.  Na stretnutí sa oboznámili s podmienkami stáže, organizačným a finančným zabezpečením, pracovným programom, spôsobom hodnotenia, overovania a uznávania kreditov. Organizačná príprava bude zavŕšená podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej podpory a dohodou o vzdelávaní.