MOBILITA ŽIAKOV 3. ROČNÍKA
PORTUGALSKO - BRAGA
6. júna - 19. júna 2021

Po viac ako ročnej prestávke zapríčinenej pandémiou ochorenia Covid-19 sme sa v júni 2021 opäť vrátili do Bragy.

Druhého turnusu odbornej praxe sa zúčastnilo 10 žiačok odboru obchodná akadémia - Angelika Kajanová, Terézia Klocháňová, Melánia Melicherčíková, Soňa Oriešková, Táňa Oriešková, Soňa Plančová, Kristína Spišáková, Tatiana Sumegová, Diana Strečoková a Ema  Šárfyová. Študentky pracovali vo firmách:

  • TRAVEL PLANET– Ide o nový koncept cestovnej agentúry, ktorý pripravuje zájazdy podľa individuálnych požiadaviek klientov. Študeni vyhľadávali a ponúkali klientom program fakultatívnych výletov, komunikovali s klientami, zbierali informácie o destináciách, kultúre a zostavovali itinerár, asistovali pri exkurziách a tiež sami organizovali ich plán, odpovedali na požiadavky klientov, zabezpečovali administratívu, vkladali aktuality na webové stránky, pripravovali dokumenty a zmluvy, pracovali s interným rezervačným systémom, chystali podklady v programoch MS Office a plnili úlohy vedúcich pracovníkov.

  • Museu da Sé – Je regionálne múzeum, ktoré svojim návštevníkom prináša kultúrne a historické bohatstvo danej oblasti. Študenti pracovali v oblasti marketingu, podieľali sa na sprievodcovskej činnosti v múzeu v anglickom jazyku, ale tiež prekladali propagačné materiály a sprievodcovské texty do slovenského jazyka.

  • Pousada da Juventude de Braga – Je mládežnícke centrum, ktoré poskytuje ubytovanie, stravovanie, možnosti kongresovej turistiky, priestory pre klubovú činnosť, zabezpečuje regionálnu informačnú činnosť a propagáciu regiónu. Študentky pracovali na recepcii, pracovali z rezervačným systémom Booking.com, podieľali sa na poskytovaní informácií, propagácii a tiež na spoločných aktivitách s ostatným stážistami, kde prezentovali našu krajinu.

  • Minho de Porta Aberta - Cooperativa Cultural e Social, CRL – Je informačná turistická kancelária, ktorá poskytuje cielené sprievodcovské služby, podľa želaní klientov. Študenti sa podieľali na vytváraní týchto produktov, marketingu, natáčali videá o rôznych aspektoch života v Brage a Portugalsku.

  • Mosteiro de Tibäes (Direçäo Regional de Cultura do Norte) – Je historický kláštor, ktorý okrem svojho hlavného poslania poskytuje aj  turistické prehliadky a atrakcie pre návštevníkov. Študenti sa podieľali na propagačnej činnosti, sprevádzali návštevníkov a tiež sa podieľali na prekladoch propagačných materiálov do slovenského jazyka.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6