top of page

Názov projektu: Rozvoj podnikateľských aktivít a sociálnych zručností v zahraničí

Grantový program: Erasmu+

Kľúčová akcia: KA 1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

                            KA 102 Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

Trvanie projektu: 1. júna 2019 – 31. augusta 2020

 

Rozpočet: 60 512,00 €

 

Cieľom projektu je zvýšiť odborné zručnosti žiakov odboru obchodná akadémia a sociálno-výchovný pracovník v súlade s požiadavkami trhu práce. Hlavnými aktivitami projektu sú dve mesačné mobility zamerané na odbornú prax pre 10 žiakov 4. a 10 žiakov 3. ročníka, ktoré sa uskutočnia v portugalskom meste Braga. Prax je určená pre študentov obidvoch študijných odborov: obchodná akadémia aj sociálno-výchovný pracovník.

bottom of page