MOBILITA ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

PORTUGALSKO - BRAGA

18. novembra - 14. decembra 2019

Prvého turnusu odbornej praxe sa zúčastnilo šesť žiačok odboru obchodná akadémia, ktoré pracovali vo firmách:

 

  • Precisconta – Lucia Budzeľová, Rebeka Červeňová

  • Resumo Mensal – Adriana Valeková, Gabriela Páterková

  • London Institute – Michaela Ďurčáková, Natália Kršáková

 

Vykonávali tu najmä administratívne a účtovnícke práce, pracovali s rôznymi softvérmi a digitálnymi techológiami.

 

Študentky odboru sociáno-výchovný pracovník pracovali v dvoch zariadeniach:

 

  • Centro Cultural e Social de Santo Adrião – Michaela Stašová, Katarína Slepiaková

  • Ascredno – Marika Kolenčíková, Kristína Ľubová

 

Pracovali so seniormi, ktorým pripravovali rôzne denné aktivity.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/16