Mobilita žiakov 3. ročníka

19. marca - 16. apríla 2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/20

Odkedy sme sa dozvedeli, že sme úspešne prešli výberovým konaním a pôjdeme na odbornú prax do Portugalska, odpočítavali sme dní do odchodu. Vyžadovalo to dôkladnú prípravu a úsilie, ktoré sa vyplatilo. Naša mobilita sa začala 19. marca 2018 cestou na letisko do Krakova spolu s Mgr. Beatou Országhovou, ktorá nás sprevádzala na pobyte jeden týždeň. Neskôr ju vystriedala Ing. Milada Adamcová. Rozlúčili sme sa s rodinou, spolužiakmi a priateľmi a na mesiac sme sa vydalo v ústrety novým zážitkom a skúsenostiam.

Po prílete do Porta nás privítali pracovníci Bragamob, ktorí nás zaviezli do hotela v Brage. Deň príchodu sme venovali oddychu a prechádzke po centre mesta. Druhý deň sme mali prehliadku historických miest a pamiatok v Brage a tiež sme boli rozdelení na naše pracoviská.

Študentky odboru obchodná akadémia pracovali v cestovných kanceláriách Travel Dream (Amália Molíková, Mária Kajanová, Michaela Furjelová) a Estera Slačková dostala pridelenú už známu cestovnú kanceláriu Parelelo 58 Travel, kde predtým praxovali Matúš s Adelkou. Znova sme sa dostali aj do  agroturistického rezortu Casa Fundenvila, kde pracovali Adriána Spišáková a Natália Viatrová. Práca bola zameraná najmä na marketing cestovných kancelárií, vytváranie nových produktov a ich propagácia prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí. Milým prekvapením od majiteľa cestovnej kancelárie Travel Dream bolo, že nám umožnil vyskúšať si základy surfovania v surfárskej škole Ofir vo vodách Atlantického oceánu.

Študentky odboru sociálno-výchovný pracovník Monika Balleková a Monika Hubová pracovali v zariadení pre seniorov ASCRENDO, ktoré už dôverne poznali z rozprávania Nikoly a Kristíny z jesennej mobility. Našli tu seniorov, ktorých už poznali z ich rozprávania a ak mohli nadviazať tam, kde Nikola a Kika skončili. Veronika Slepiaková a Ivana Maxoňová pracovali v kultúrno-sociálnom centre pre seniorov Sant Adriao.  Práca spočívala v starostlivosti o seniorov, pomoci pri rannej hygiene, asistencii pri  jedle, cvičení so seniormi, alebo realizácii rôznych terapeutických aktivít.

Na svojich pracoviskách sme uplatňovali vedomostí a zručností, ktoré sme nadobudli pri štúdiu na Obchodnej akadémii a zároveň získavali nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti. Nakoľko komunikačným jazykom bola angličtina, zdokonalili sme si svoje jazykové kompetencie, ale zároveň sem ich rozšírili aj o základy portugalčiny. Aj keď jazykový kurz portugalčiny trval iba týždeň, vďaka milej a motivujúcej lektorke Juliane sme si osvojili základné frázy.

Po náročnom týždni na pracoviskách si pre nás pracovníci Bragamob pripravili rôzne výlety do Lisabonu, Porta, Fatimy, Valenca do Minho a Viga, kde sme mali možnosť vidieť Atlantický oceán. Na výletoch sme spoznávali ich kultúru, obdivovali krásy prírody a architektúry. Počas pobytu sme mali príležitosť ochutnať ich tradičné jedlá, od rýb až po koláčiky Pastel de Nata. Pri komunikácii s obyvateľmi Portugalska sme neraz zistili, aké dôležité je učiť sa cudzie jazyky. Celý čas sme boli obklopení priateľskými a ústretovými ľuďmi, ktorí nám spríjemňovali pobyt.

Náš pobyt sa ukončil ceremóniou, kde nám pracovníci z Bragamobu pripravili bohatú večeru s tortou, zakončenú odovzdávaním Certifikát Bragamob o účasti na mobilite a Certifikátu o absolvovaní kurzu portugalčiny.

Vďaka grantovému programu Erasmu+ a škole, ktorá nám túto mobilitu umožnila, sme získali množstvo skúseností a zručností do budúceho zamestnania a taktiež sme spoznali inú krajinu a ich zvyky. Našli sme si nových kamarátov. Sme veľmi vďačné, že sme sa mohli zúčastniť tejto mobility.