BRAGAMOB

Projekt môžeme realizovať vďaka partnerskej spolupráci s organizáciou Bragamob. Ide o spoločnosť s cca 15 zamestnancami, fungujúcu v meste Braga na severozápade Portugalska.
 
Bragamob je skúsenou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje mobility v rámci programu Erasmus+ ako sprostredkovateľská agentúra. Ide tiež o školiace stredisko a tréningové centrum. Zamestnanci spoločnosti sú odborníci z rôznych oblastí vzdelávania (učitelia, administratívni pracovníci, lektori, manažéri a učitelia cudzích jazykov), ktorí sa podieľajú na realizácii nespočetného množstva medzinárodných mobilít. Agentúra ročne organizuje stáže pre žiakov z viac ako 20 krajín vo všetkých pracovných odvetviach. Hlavným poslaním spoločnosti Bragamob je vytvoriť a zabezpečiť podporu v oblasti vzdelávania, kultúry a zábavy.  Bragamob už niekoľko rokov nadväzuje obchodné a profesijné vzťahy s podnikateľmi, školami, vládnymi aj mimovládnymi inštitúciami a organizáciami naprieč celou Európou.
 
Našimi najbližšími spolupracovníkmi boli okrem manažérov Tiaga Costu a Heldera Calvarha aj Leandro, náš sympatický sprievodca všetkými výletmi.