MOBILITA ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

18. novembra - 18. decembra 2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

Po týždňoch prípravy a netrpezlivého očakávania konečne nastal deň D – 18. novembra 2017. Ráno sme sa pred školou rozlúčili s rodičmi a priateľmi a nastúpili do mikrobusu – smer letisko Budapešť. Sprevádzal nás pán učiteľ Mgr. Ján Andris, ktorý s nami strávil dva týždne pobytu, neskoršie ho vystriedala pani učiteľka Ing. Tatiana Buková.

 

Po lete z Budapešti do Porta a krátkej ceste autobusom nás privítala slnečná Braga a prívetiví pracovníci Bragamob. Prvý deň pobytu bol venovaný oddychu a prehliadke historickej časti mesta a jej dominanty, kostola Igreja Bom Jesus do Monte. Už druhý deň sme nastúpili do práce. Pracovali sme na rôznych pracoviskách, podľa študijného odboru, ktorý študujeme. Študentky odboru sociálno-výchovný pracovník (Kristína Dvoršťáková a Nikola Grofčíková) pracovali v domove sociálnych služieb Ascredno, kde ich hlavnými klientami boli seniori. Študenti odboru obchodná akadémia (Michaela Mária Dobáková, Adela Matejová, Matúš Janidžár a David Plichta) pracovali v   cestovných kanceláriách, kde okrem iného pripravovali návrh pobytu portugalských klientov na Slovensku. Ostatní účastníci odbornej stáže (Simona Baricová, Jana Boškajová, Lucia Harezníková a Veronika Kuhejdová) pracovali na agrofarme, kde získali nové poznatky o agroturistike v Portugalsku. Teoretické vedomosti získané štúdiom v škole, sme si tak mohli overiť v prostredí zahraničných podnikov. Okrem práce sme po večeroch absolvovali základný kurz portugalčiny.

 

Na záver pobytu pripravili pre nás pracovníci Bragamob slávnostnú večeru, na ktorej nám odovzdali certifikáty: ECVET – Európsky systém prenosu kreditov, Certifikát Bragamob o účasti na mobilite, Europass mobility aj certifikát o absolvovaní kurzu portugalčiny.

 

Mesačný pobyt na odbornej stáži v Portugalsku ubehol veľmi rýchlo. Prežili sme nezabudnuteľný mesiac plný zážitkov a pracovných skúseností. Získali sme tu nové priateľstvá a nové praktické zručnosti. Zažili sme atmosféru úžasnej krajiny a kultúry ľudí, ktorí sú priateľskí a otvorení k mladým ľuďom. Tím pracovníkov z Bragamob nám vytváral priateľskú atmosféru a podporu.  Strávili sme s nimi krásne chvíle na výletoch v hlavnom meste Lisabone, Fatime, Valencie de Minho a Porte. Ochutnali sme tradičné portugalské jedlá a nápoje,  pripravované milými ľuďmi, ktorí sa neustále usmievajú a nikam sa neponáhľajú. 

 

Vďaka grantovému programu Európskej únie Erasmus+ nám pobyt v Portugalsku otvoril nové možnosti poznania a skúsenosti, ktoré sú potrebné, aby sme dokázali komunikovať s mladými ľuďmi v celej Európe a prispeli našou kultúrou, tradíciami a postojmi k medzinárodnému priateľstvu.