Národné kolo súťaže Mladý Európan

Dňa 13. júna 2019 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo národné kolo súťaže Mladý Európan. Našu školu reprezentoval súťažný tím žiakov 2. ročníka v zložení: Ivan Bernát, Matúš Jagelka a František Maretta, víťazi regionálneho kola. Z trinástich súťažiacich tímov sme sa do národného kola prebojovali ako jediná stredná odborná škola, všetky ostatné tímy boli z gymnázií, čo považujeme za veľký úspech.

Súťaž prebiehala v troch kolách. Prvé kolo bol vedomostný test o Európskej únii, druhé kolo bol vizuálny test, v ktorom museli súťažiaci preukázať vedomosti zo 4 oblastí zo života EÚ a jej členských krajín: histórie, geografie, zaujímavosti, osobnosti. Tretie kolo pozostávalo z prezentácie o jednej z predsedajúcich krajín Rade Európskej únie, naši žiaci si vybrali Fínsko. V silnej konkurencii sa náš tím nenechal zahanbiť a v konečnom poradí sme obsadili krásne 6. miesto. Naviac, naši žiaci získali špeciálne ocenenie Dekanky filozofickej fakulty UPJŠ za najlepšiu prezentáciu.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8
Mladý Európan

V pondelok 8. apríla 2019 sa konal už 14. ročník celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“, ktorú vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Organizátorom regionálneho kola bola informačná kancelária Europe Direct v Trstenej. Súťaže sa zúčastnili študenti 2. a 3. ročníkov stredných škôl z okresov Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Ružomberok. Tento rok bola súťaž zameraná najmä na voľby do Európskeho parlamentu a 15. výročie vstupu Slovenska do EÚ.

Našu školu reprezentovali žiaci 2. ročníka  František Maretta, Ivan Bernát a Matúš Jagelka. Súťaž bola trojkolová. Prvé kolo predstavoval vedomostný test o Európskej únii, druhé kolo bolo jazykovou súťažou v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky. Krížovku tvorili  jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ. Tretie kolo súťaže bolo finále troch najlepších družstiev, zamerané na správne zodpovedanie 15 otázok doplnených obrázkami. Otázky boli z oblastí: osobnosti, dominanty a symboly členských krajín EÚ. Po úspešnom prebojovaní sa do finále, ani tu naši žiaci nesklamali a s vysokým bodovým náskokom zvíťazili. Vybojovali si tak postup do národného kola, ktoré sa uskutoční 13. júna v Košiciach. Chlapcom blahoželáme a veríme, že sa im bude dariť aj ďalej.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu

V rámci Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu sme zorganizovali školskú súťaž videospotov  na tému „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu“. Víťazkou školskej súťaže sa stala Nina Chorvátová, žiačka II. B triedy, so svojim videospotom „Cyklotrasa“. Víťaznú prácu sme zaslali do celoslovenskej súťaže, ktorú každoročne organizuje Úrad vlády SR.

Videospoty boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov  Úradu vlády SR ako vyhlasovateľa a organizátora súťaže, ako aj mediálnych expertov z Kancelárie prezidenta Českej republiky  a spoločnosti Protos Production. Výsledky súťaže boli vyhlásené 11. decembra 2018. Nina Chorvátová obsadila krásne 2. miesto. Blahoželáme!

Lucia Budzeľová - víťazka celoslovenského kola Mladý digitálny Európan

14. mája 2018 sa vo Vysokých Tatrách v Novom Smokovci zišlo 11 najúspešnejších stredoškolákov zo školského kola súťaže Mladý digitálny Európan, aby si zmerali svoje sily v celoštátnom kole. Súťaž organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania.

Našu školu reprezentovala študentka 2. A triedy Lucia Budzeľová, ktorá sa z 1411 zapojených študentov prebojovala do finále. Jej úlohou bolo čo najlepšie vyplniť vedomostný test o Európskej únii v digitálnej forme. Svojej úlohy sa Lucia zhostila vynikajúco a silnej konkurencii si vybojovala senzačné 1. miesto. Okrem hodnotných vecných cien (tablet, powerbank, USB kľúče) získala Lucia možnosť zúčastniť sa v októbri 2018 vzdelávacej exkurzie v európskych inštitúciách v Bruseli.

 

Lucii srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

Mladý digitálny Európan - školské kolo 

Dňa 10. mája 2018 sa žiaci 2. A triedy zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý digitálny Európan 2018, ktorá je určená pre žiakov 2. a 3. ročníka gymnázií a stredných odborných škôl. Súťaž bola realizovaná formou online testovania cez elektronický testovací systém e-Test. Test pozostával z tridsiatich rôzne náročných úloh a mapoval vedomosti žiakov z oblasti histórie a súčasnosti Európskej únie.

Dnes sme sa konečne dočkali výsledkov testovania. Do školského kola súťaže MDE 2018 sa celkovo zapojilo 1411 žiakov z 98 stredných škôl, priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 58,2 %. Z našej školy sa zapojilo 21 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 59,4 %, čo je o 1,2 % lepšie ako celoslovenský priemer. Najlepšie si počínali žiaci Lucia Budzeľová – úspešnosť 90,9 %, Lenka Smidžárová – úspešnosť 81,8 % a Slavomír Šuriňák – úspešnosť 70,5 %. Lucia Budzeľová zároveň postúpila do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 14. júna 2018 v Novom Smokovci.

Víťazom školského kola blahoželáme a Lucii prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

Mladý Európan

V utorok 24. apríla 2018 sa konal už 13. ročník celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“, ktorú vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie v SR. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva EÚ medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Organizátorom regionálneho kola bolo Europe Direct centrum v Trstenej. 

Našu školu reprezentovali žiačky II. A triedy Lucia Budzeľová, Lucia Veronika Heleiová a Lenka Smidžárová, ktoré sa pripravovali pod vedením pani Janky Andrisovej. Na súťaži sme sa tento rok zúčastnili po prvýkrát, takže sme si vôbec nevedeli predstaviť, čo nás čaká. Súťaž bola trojkolová. 1. kolo, 2. kolo a finále. Prvé kolo predstavoval vedomostný test o Európskej únii ktorý mal 50 otázok a na jeho vypracovanie bolo 20 minút. Druhé kolo bolo jazykovou súťažou v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky. Krížovku tvorili  jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ. Po prvých dvoch kolách naše študentky dosiahli najvyšší počet bodov a umiestnili sa na 1. mieste. 

Tretie kolo súťaže bolo finále troch najlepších družstiev, zamerané na správne zodpovedanie 15 otázok doplnených obrázkami. Otázky bolo z oblastí: osobnosti, dominanty a symboly členských krajín EÚ. Súťažiaci si mohli vyberať otázky rôznej bodovej hodnoty. Tu naše dievčatá pri výbere otázok nemali „šťastnú ruku“ a v konečnom poradí sa umiestnili na peknom 3. mieste. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4