Simulované voľby do Európskeho parlamentu

Na našej škole sa simulované voľby konali  v utorok 7. mája 2019. Mohli sa ich zúčastniť všetci žiaci školy, bez ohľadu na vek, a samozrejme aj zamestnanci školy. Volebná komisia bola zostavená zo senior a junior ambasádorov EPASu. Pri simulovaných voľbách sa nevolili konkrétne slovenské politické strany, voliči si mohli vybrať jednu z už existujúcich politických skupín Európskeho parlamentu.

Na voľbách sa zúčastnilo 211 žiakov a 21 pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, čo predstavovalo volebnú účasť 77,86 %. Ostáva len veriť že naši študenti, oprávnení voliči, si zopakujú túto vysokú volebnú účasť aj v riadnych voľbách do EP, ktoré sa na Slovensku uskutočnia 25. mája 2019.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

Návšteva Europe Direct v Žiline

23. apríla 2019 mali žiaci prvého ročníka možnosť navštíviť informačnú kanceláriu Európskej komisie Europe Direct, ktorá je zriadená pri Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity.

Europe Direct Žilina patrí do siete informačných centier, určených na poskytovanie informácií občanom o Európskej únii na miestnej úrovni. Občania v nich dostanú odpovede na otázky o práci, štúdiu, cestovaní, pobyte a podnikaní v EÚ. Informačné centrum slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, s cieľom zlepšovať komunikáciu medzi inštitúciami EÚ a jej občanmi. Žiaci mali možnosť získať zaujímavé informácie o EÚ a jej fungovaní, ako aj o možnostiach, ktoré im Únia poskytuje. Pracovníci centra nám pripravili prednášku a vedomostný kvíz, zameraný na základné vedomosti o Európskej únii, jej dominantách a osobnostiach. Najlepší žiaci boli odmenení cenami.

Ďakujeme pracovníkom Europe Direct centra za milé prijatie, cenné informácie, príjemne strávený čas a informačné materiály, ktoré nám poskytli. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať a tešíme sa na stretnutie v budúcnosti.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Tentoraz idem voliť

Pod týmto názvom sa skrýva kampaň Európskej únie, ktorej cieľom je osloviť mladých ľudí, aby prišli 25. mája 2019 k hlasovacím urnám vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Voľby sú dôležité nielen pre budúcnosť Európy, ale aj pre budúcnosť každého z nás v nej. Preto sme aj my,  zahájili „volebnú kampaň“.

Tvárou našej kampane sa stala žiačka 3. ročníka Lucia, ktorá v predchádzajúcom školskom roku vyhrala celoslovenskú súťaž Mladý digitálny Európan.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

Beseda s guvernérom Národnej banky Slovenska 

Guvernér NBS pán Jozef Makúch  nás navštívil s prednáškou „Úlohy a postavenie Európskej centrálnej banky a Národnej banky Slovenska v menovej politike“ dňa 13. februára 2019.  Prednáška nás obohatila o nové a zaujímavé poznatky. Žiaci 3. a 4. ročníka mali možnosť položiť pánu guvernérovi otázky, na ktoré im odpovedal a hneď ich odmenil malým suvenírom. Tieto informácie určite využijú na maturitnej skúške z odborných ekonomických predmetov. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Beseda s pracovníčkou informačného centra Europe Direct

V utorok 5. februára 2019 sme privítali v škole pani Evu Kollárikovú z informačného centra Europe Direct v Žiline, ktorá žiakom III. a IV. ročníka, prvovoličom v týchto voľbách, priblížila Európsku úniu, jej hodnoty, politiky, priority, ale hlavne to, ako sa dotýka každého z nás, aj keď si to možno ani neuvedomujeme. Okrem prednášky pripravila pre žiakov aj krátky kvíz, v ktorom si mohli overiť svoje vedomosti. Tých najúspešnejších odmenila milými cenami.


Ďakujem pani Kollárikovej a pracovníkom Europe Direct centra za cenné informácie, príjemne strávený čas a informačné materiály, ktoré nám poskytli. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať a tešíme sa na stretnutie v budúcnosti.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15