top of page
Štúdium a práca v krajinách EÚ

Tejto téme sa venujú žiaci najmä na hodinách úvodu do sveta práce. Počas štúdia sa žiaci zoznamujú s rôznymi možnosťami, ktoré EÚ mladým ľuďom ponúka - možnosti programu Erasmus+, Európsky zbor solidarity, DiscoverEU.

 

V štvrtom ročníku, vždy pred ukončením štúdia majú študenti možnosť navštíviť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo jeho pracovníci prídu na besedu do našej školy. Predstavujú žiakom Európsky portál pre pracovnú mobilitu EURES a informácie, ktoré môžu študentom pomôcť pri získavaní pracovného miesta v zahraničí.

bottom of page