Opatrenia EÚ na ochranu klímy

Na hodinách náuky o tovare sme sa venovali politike Európskej únie v oblasti ochrany klímy. Diskutovali sme o príčinách a dôsledkoch globálneho otepľovania a opatreniach, ktoré v tejto oblasti EÚ prijíma. Keďže sme tá generácia, ktorá už bude musieť riešiť tieto problémy v každodennom živote,  zaujímajú nás opatrenia, ktoré vyplývajú z Európskeho ekologického dohovoru.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/19

Ochrana spotrebiteľa v EÚ

Témam ochrany spotrebiteľa v EÚ sa venujeme na hodinách náuky o tovare. Venujeme sa témam:

bezpečnosť potravín

chránené označenia EÚ pre tradičné poľnohospodárske výrobky

reklamáciám