top of page

Diskusia s europoslancom

 

V máji tohto roku sa konali voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých sme mali možnosť zvoliť si nových europoslancov, ktorí nás budú nasledujúcich päť rokov zastupovať. V  piatok 13. decembra 2019 mali žiaci 1. a 2. ročníka príležitosť stretnúť sa a diskutovať s jedným z nich - europoslancom Michalom Šimečkom. Priblížil žiakom fungovanie Európskej únie, Európskeho parlamentu, význam EÚ pre život obyčajných ľudí ale hlavne príležitosti, ktoré EÚ ponúka mladým. V diskusii sa účastníci dotkli aj témy klimatických zmien, ktorá je jednou z priorít EÚ. Ako povedal Michal Šimečka „práve dnešná generácia mladých ľudí je prvá, ktorá už dôsledky klimatických zmien bude naplno pociťovať, ale posledná, ktorá ešte môže niečo v prospech klímy urobiť“. Diskusia sa niesla v príjemnej uvoľnenej atmosfére, čo žiaci vo svojich spätných väzbách veľmi oceňovali. Keďže pre časové obmedzenie nemohli byť všetky zvedavé otázky žiakov zodpovedané, veríme, že sa nám podobné stretnutie podarí zorganizovať v blízkej budúcnosti. Na záver akcie navštívil Michal Šimečka spolu so svojimi spolupracovníkmi aj výstavu „História zážitkom,“ ktorú inštalovali študenti našej školy v rámci projektu Študenti po stopách totality. Projekt realizujeme práve s Nadáciou Milana Šimečku v Bratislave, ktorú založil jeho starý otec.

Európsky deň jazykov

V tomto školskom roku sme oslávili  Európsky deň jazykov netradične. Každá trieda si pripravila  prezentáciu o krajine, ktorú si na začiatku školského roka vyžrebovala. Hlavnú cenu hodnotiacej komisie  získala trieda 4. B. Hlasovanie žiakov prinieslo víťazstvo triede 3. A za prezentáciu o Írsku. Víťazom blahoželáme a všetkým triedam ďakujeme za krásne prezentácie. Cieľom podujatia bolo spoznať život a kultúru krajín Európskej únie a motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov a tak si zlepšiť šance na lepšie uplatnenie sa  v praxi.

bottom of page