top of page
Európsky zbor solidarity

Európsky zbor solidarity je nový program Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

Do Európskeho zboru solidarity sa môžu mladí ľudia zaregistrovať vo veku 17 rokov, aktivity môžu vykonávať od veku 18 rokov. Projekty, ktoré európsky zbor solidarity podporuje, môžu mať trvanie od dvoch do dvanástich mesiacov. Ich realizácia zvyčajne prebieha v členských štátoch Európskej únie.  

V septembri 2019 bola našej škole pridelená Značka kvality na hosťovanie  dobrovoľníkov v rámci dobrovoľníckych aktivít Európskeho zboru solidarity.

Ak chcete po maturite rozvíjať svoj osobnostný potenciál, sociálne a profesionálne zručnosti, aktivity Európskeho zboru solidarity Vám to umožnia.  Viac informácií nájdete na https://www.iuventa.sk/sk/granty/europsky-zbor-solidarity.alej.

bottom of page